Uw persoonlijke wensen en tradities vormen hierbij altijd het uitgangspunt.

En daarin past bij NABO elk geloof of levensvisie.

Daarbij wordt rekening gehouden met de TRADITIES van de eigen cultuur, wordt met RESPECT gehandeld naar de overledene toe, en is er RUIMTE voor een persoonlijke invulling van begrafenis of crematie.

Daarnaast krijgt u persoonlijke begeleiding bij alles waar u hulp bij nodig heeft — voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid.

Wij streven ernaar dat de afscheidsviering bij u als naaste familie en bij alle betrokkenen vele goede herinneringen achterlaat. 

Op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van de overledene,  is het uitgangspunt van de begeleiding door NABO.

Georgette:

“Goed afscheid nemen betekent alles voor de overledene en diens dierbaren. Ik help u graag om op een waardige, respectvolle en passende wijze afscheid te nemen. Ik voel dit als mijn levenstaak.”

NABO

multiculturele

uitvaartbegeleiding