Sommige mensen willen alles liever eenvoudig houden. Maar anderen willen juist weer een aangeklede uitvaart.

Daarom is het belangrijk dat dit alles vooraf goed wordt doorgesproken, zodat ieder afscheid persoonlijke warmte en authenticiteit in zich draagt.

Als Surinaamse weet ik bijvoorbeeld wat het betekent als een familie in die cultuur een familielid op de traditionele manier wil afleggen. Juist op die momenten is de behoefte aan tradities groot. Het is pijnlijk als dat moeilijk verloopt of problemen oplevert.

Ook het transport naar het thuisland, catering van traditionele gerechten, het kiezen van een passende voorganger (pandit, priester, enz.) is bij NABO in goede handen.

Ook christelijke waarden worden door mensen op meerdere wijzen vorm gegeven.

In de persoonlijke gesprekken vooraf met NABO krijgt iedereen - van welke achtergrond ook - de ruimte om zijn of haar eigen vorm daarin te kiezen. NABO zorgt daarna dat alles naar tevredenheid wordt geregeld. 

NABO

multiculturele

uitvaartbegeleiding

Elke cultuur en religie kent zijn eigen rituelen. Binnen elk ritueel zie je vaak ook nog dat er verschillende varianten bestaan.